Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λευτέρη Ραφτόπουλου, Κάτι απ' την Αμερική, οδοιπορικό», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 192-193