Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Βασίλη Κραψίτη, Τοπία και ψυχή,ταξιδιωτικές εντυπώσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 191-192