Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ιφιγένειας Διδασκάλου, Ο ποιητής Τάκης Γκοσιόπουλος, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 194-195