Είστε εδώ

Χαρκιανάκις Στυλιανός Σ., «Passus mortalis», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 165