Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Το 9ο φεστιβάλ κινηματογράφου της ΔΕΘ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 163-164 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1968), σ. 186-189