Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1968, τεύχος 158-159

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Η σιωπή χιονίζοντας», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 57

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ανταποκρίσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 58

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Προτού σημάνει ο εσπερινός», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 58

Grenier Jean, «Η αρνητική όψη της δημιουργίας», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 59-68

Παυλέας Σαράντος, «Ανδρέας Κάλβος, ο ποιητής της αρετής», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 69-73

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Ημιτελής συμφωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 74-78

Χατζοπούλου Σοφία, «Βαθειά», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 78

Χατζοπούλου Σοφία, «Ύπαρξη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 78

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η ποίηση του ενός», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 79-81

Sandburg Carl, «Τέσσερα πρελούντια σε παιχνίδια του αγέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 82-83

Χαρατσάρης Κυριαζής, «Μερικές απόψεις για την παρουσίαση του χορού των Ιππέων του Αριστοφάνη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 84-91

Θέμελης Γιώργος, «Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 92-97

Μπαγλάνης Βάγιος, «Σαράντου Παυλέα, Αμαρτία και προσευχή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 98-100

Μπαγλάνης Βάγιος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Ισμήνη, Ελεγείο σε φίλη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 100-101

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λουκά Αξελού, Απάρθινα Ακρόλεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 101

«Έτοιμα φαγητά ΖΑΝΑΕ», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 102

«Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 103

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών Σπύρος Δαμίγος και Σία Ο.Ε.», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 104

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 104