Είστε εδώ

Χαρατσάρης Κυριαζής, «Μερικές απόψεις για την παρουσίαση του χορού των Ιππέων του Αριστοφάνη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 84-91