Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Σαράντου Παυλέα, Αμαρτία και προσευχή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 98-100