Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Ημιτελής συμφωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 74-78