Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η ποίηση του ενός», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 79-81