Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Ισμήνη, Ελεγείο σε φίλη», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 100-101