Είστε εδώ

«Αλυσίδα Βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 158-159 (Απρίλιος-Μάιος 1968), σ. 104