Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1960, τεύχος 66-67

Δημάκης Μηνάς, «Ο άλλος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 209-210

Φωτιάδης Θανάσης, «Πολύμνια», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 210

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «O Novalis», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 211-214

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Το πρόσωπο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 214

Πλασκοβίτης Σπύρος, «Η ώρα του νερού», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 215-220

Λιάσκας Βασίλης, «Χθες βράδυ», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 220

Μέσκος Μάρκος, «Η γυμνή κούκλα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 221

Μέσκος Μάρκος, «Η λάβα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 221

Μέσκος Μάρκος, «Η πείνα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 221

Μέσκος Μάρκος, «Αστείο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Μέσκος Μάρκος, «Ερημιά», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Μέσκος Μάρκος, «Ιτιά», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Μέσκος Μάρκος, «Ο αισθηματίας στρατιώτης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Μέσκος Μάρκος, «Το αίσθημα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Μέσκος Μάρκος, «Τσιγκάνικο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 222

Sartre Jean-Paul, «Ο κύβος ερρίφθη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 223-227

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Πεπερασμένο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 228-231

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Περί αγωνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 228

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Επηρεασμός. Επίδραση. Αφομοίωση», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 229

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Θεία μανία», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 229

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Εμπρεσιονισμός και ουσία», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 229-230

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Ο παραληρών λόγος και η ανάνθρωπη ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 230

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Συμπτωματικό», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 230

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Η παράδοση και το σήμερα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 230

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Ηθική στάση», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 230-231

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Ο ποιητικός άνθρωπος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 231

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Ο ποιητής», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 231

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Η απόσταση μέσα στο ποίημα και η απόσταση έξω από το ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 231

Treece Henry, «Οι πρίγκηπες του σύθαμπου», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 232-238

Conti Mario Rosario, «Βραδυά στη Νάπολη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 238

Κόρφης Τάσος, «Βίοι αντίρροποι», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 239-240

Πρασίνης Φώτης, «Λιμενάρια, ο πανοραμικός εξώστης του Β. Αιγαίου», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 241-243

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 244-245

Νίντας Μπάμπης, «Παύλου Μίχου, Στης αστραπής τη λάμψη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 245

Νίντας Μπάμπης, «Μαρίου Ρουσιάδη, Το τραγούδι του Στρυμόνα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 245

Νίντας Μπάμπης, «Δ. Ματσούκα, 30 Αιώνες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 245-246

Νίντας Μπάμπης, «Γ. Σεφερτζής, Απ' το δωμάτιο της σιωπής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 246

Νίντας Μπάμπης, «Ηλία Σιμοπούλου, Αρκαδική ραψωδία, ποιήματα, Η έκτη εντολή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 246

Νίντας Μπάμπης, «Θανάση Κωσταβάρα, Ρωμέικη σουίτα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 246

Νίντας Μπάμπης, «Σπύρου Κοκκίνη, Η πολιτεία με τους ανθρώπους, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 247

Νίντας Μπάμπης, «Ζέφης Δαράκη, Το τραγούδι των νέων καιρών, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 247

Νίντας Μπάμπης, «Μάχης Μουζάκη, Στα περιβόλια της γης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 247

Νίντας Μπάμπης, «Λ. Γ. Θεοδωρακοπούλου, Πηγάδια και πηγές, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 247

«25η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 248

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)