Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «O Novalis», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 211-214