Είστε εδώ

Πλασκοβίτης Σπύρος, «Η ώρα του νερού», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 215-220