Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Σελίδες από το προσωπικό μου ημερολόγιο. Επηρεασμός. Επίδραση. Αφομοίωση», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 229