Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Λιμενάρια, ο πανοραμικός εξώστης του Β. Αιγαίου», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 241-243