Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Η γυμνή κούκλα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 221