Είστε εδώ

Κριτική, έτος 1959, τεύχος 3

Θεοδωράκης Μίκης, «Ελληνική μουσική: έτος (περίπου) μηδέν», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 101-105

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Η ποίηση – παρόν και μέλλον – σχεδίασμα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 106-111

Φράγκος Βασίλης, «Οι διανοητές της περασμένης γενιάς», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 112-119

Λαμπρίδης Μανόλης, «Το πρόβλημα των μορφών και η έννοια του σύγχρονου στην τέχνη. Δοκίμιο κοινωνιολογίας της τέχνης», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 120-130

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Θέματα. Περιπέτεια πολιτικής και περιπέτεια πνεύματος (ή: ο νέος Ακαδημαϊκός)», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 131-136

Σινόπουλος Τάκης, «Τα βιβλία. Αλκ. Γιαννόπουλου: Η Σαλαμάντρα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 137-140

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Τα βιβλία. Ποιητικά βιβλία και ποιητές», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 140-142

Λαμπρίδης Μανόλης, «Τα περιοδικά. Η Κοινωνιολογική Έρευνα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 142-145

(ανυπόγραφο), «Ερωτήματα για μια συζήτηση πάνω στην πνευματική φυσιογνωμία της εποχής μας», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 147

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 148

«Τρεις εκλεκτές εκδόσεις», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Philips», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Σοκολατοποιΐα Παυλίδου», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. (οπισθόφυλλο)