Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Οι διανοητές της περασμένης γενιάς», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 112-119