Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 148