Είστε εδώ

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Η ποίηση – παρόν και μέλλον – σχεδίασμα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 106-111