Είστε εδώ

Λαμπρίδης Μανόλης, «Τα περιοδικά. Η Κοινωνιολογική Έρευνα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. 142-145