Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1996, τεύχος 83

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Απρόσιτα αγαθά», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 1-2

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Εισαγωγικές σκέψεις για την αρχαία τραγωδία με κύριο άξονα το θέμα της μανίας», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 4-17

Μηλιώνης Χριστόφορος, «Ο φιλόλογος Γιώργος Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 35-46

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, «Το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε ένα διεθνές σχολείο», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 47-63

Χρονοπούλου Μαίρη Γ., «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον του Κ.Π. Καβάφη», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 64-68

Σετάτος Μιχάλης, «Νεκρολογίες. Βασίλειος Φόρης (1925-1996)», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 69-70

Προκόβας Κώστας Ε., «Νεκρολογίες. Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 71-72

Τρεμόπουλος Κωνσταντίνος Α., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Θ.Γ. Μαυρόπουλου, Στοβαίου Ανθολόγιο (μετάφραση, σχόλια)», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 73-74

(ανυπόγραφο), «Το χρονικό του Συλλόγου Μάρτιος 1995-Μάρτιος 1996», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 78

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 79

«Εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. (οπισθόφυλλο)