Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Απρόσιτα αγαθά», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 1-2