Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Νεκρολογίες. Βασίλειος Φόρης (1925-1996)», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 69-70