Είστε εδώ

Ιακώβ Δανιήλ Ι., «Εισαγωγικές σκέψεις για την αρχαία τραγωδία με κύριο άξονα το θέμα της μανίας», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 4-17