Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το χρονικό του Συλλόγου Μάρτιος 1995-Μάρτιος 1996», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 78