Είστε εδώ

Τρεμόπουλος Κωνσταντίνος Α., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Θ.Γ. Μαυρόπουλου, Στοβαίου Ανθολόγιο (μετάφραση, σχόλια)», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 73-74