Είστε εδώ

Προκόβας Κώστας Ε., «Νεκρολογίες. Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη», Φιλόλογος, τχ. 83 (Άνοιξη 1996), σ. 71-72