Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1990, τεύχος 62

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η ολοκλήρωση ενός έργου», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 245-246

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο (Η γλωσσική διδασκαλία στο λύκειο)», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 246-247

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Προσκλητήριο για συνεργασίες», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 248-249

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Όρθρος πνευμάτων και μέσα φως η παιδεία (Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Παιδείας)», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 250-258

Κακριδή Ελένη Ι., «M.M. Willcock: Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.). Εισαγωγή», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 259

Willcock Malcolm M., «Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.)», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 260-269

Αργυροπούλου Ανδρονίκη, «G. Kerschensteiner. Το Σχολείο Εργασίας», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 295-320

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 321

«Περιεχόμενα ΙΔ΄ τόμου», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 322-323

«Εκδόσεις-Βιβλιοπωλείο Δημ. Ν. Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 324

«Χρήσιμα φιλολογικά βιβλία από τις Εκδόσεις Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. (οπισθόφυλλο)