Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η ολοκλήρωση ενός έργου», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 245-246