Είστε εδώ

Πάλλα Μαρία, «Για μια σύγχρονη διδασκαλία της ιστορίας: Η σχολική μνήμη και η διάσταση της ιστορικής συνείδησης των σημερινών μαθητών», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 270-278