Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μια επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας του Γυμνασίου», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 247