Είστε εδώ

Willcock Malcolm M., «Οι τελευταίες σκηνές του Ρ της Ιλιάδας (587 εξ.)», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 260-269