Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Βελτιώνονται οι γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών του Γυμνασίου με τα νέα βιβλία γλωσσικής διδασκαλίας (Από τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας)», Φιλόλογος, τχ. 62 (Χειμώνας 1990), σ. 248