Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1985, τεύχος 41

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Θεσσαλονίκη 2300», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 165-166

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Νεόκοποι του δημοτικισμού II», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 166-170

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Πόσο ίσες είναι οι ίσες ευκαιρίες», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 170-171

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι ποινές στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 171-172

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη, Μπολέτσης Στέφανος, «Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδος Γ (1669-1830)]», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 205-218

Boklund-Λαγοπούλου Karin, «Λόγος γυναικών: Λόγος για τη γυναίκα και λόγος της γυναίκας στη μεσαιωνική κοινωνία», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 219-230

Πεπονή Αναστασία-Ερασμία, «Αφηγηματικοί τρόποι σε λυρική λιτή (Sappho, Fr. 1, έκδ. D. Page)», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 244-259

«Χρήσιμα φιλολογικά βιβλία από τις Εκδόσεις Παπαδήμα», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. (οπισθόφυλλο)