Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Πόσο ίσες είναι οι ίσες ευκαιρίες», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 170-171