Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Νεόκοποι του δημοτικισμού II», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 166-170