Είστε εδώ

Λόππα-Γκουνταρούλη Ελένη,Μπολέτσης Στέφανος, «Ειδική βιβλιογραφία για τα Κ.Ν.Λ. του Λυκείου [Α΄ Λυκείου: Περίοδος Γ (1669-1830)]», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 205-218