Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Εργαστήρι της Έκθεσης/Έκφρασης το εργαστήρι της παραγράφου. Παράλληλη πορεία και δημιουργία», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 173-204