Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Οι ποινές στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 171-172