Είστε εδώ

Πεπονή Αναστασία-Ερασμία, «Αφηγηματικοί τρόποι σε λυρική λιτή (Sappho, Fr. 1, έκδ. D. Page)», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 244-259