Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Θεσσαλονίκη 2300», Φιλόλογος, τχ. 41 (Φθινόπωρο 1985), σ. 165-166