Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1979, τεύχος 16

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Σημειώματα. Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 65-66

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Περίεργα πράγματα», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 66-67

Κακριδής Ιωάννης Θ., «Ερωτόκριτος και Οδυσσέας», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 68-72

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Φιλοσοφικές θέσεις και προεκτάσεις του πλατωνικού Κρίτωνα», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 73-99

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Μεθόδευση της διδασκαλίας του πλατωνικού Κρίτωνα από μετάφραση», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 100-109

Σπυρόπουλος Ηλίας Σ., «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ο Φιλόλογος», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 110-117

Θεοχάρης Δημήτριος Ρ., «Προϊστορία και Ιστορία», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 118-125

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 126

(ανυπόγραφο), «Εκδηλώσεις για το Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 126

«Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Βιβλιοπωλείο», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. (έσω οπισθόφυλλο)