Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκδηλώσεις για το Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 126