Είστε εδώ

Θεοχάρης Δημήτριος Ρ., «Προϊστορία και Ιστορία », Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 118-125