Είστε εδώ

Μαρωνίτης Δημήτρης Ν., «Σημειώματα. Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 65-66