Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Περίεργα πράγματα », Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 66-67