Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Χρονικό του Συλλόγου», Φιλόλογος, τχ. 16 (Μάιος 1979), σ. 126